Urodziłem się 9 lipca 1947 roku w Kielcach.
Tutaj skończyłem szkołę podstawową oraz Technikum Chemiczne. W latach 1966-1971 studiowałem na Wydziale Inżynieryjno–Ekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Po obronie pracy magisterskiej od 1 lipca 1971 roku zostałem pracownikiem Uczelni.

Przebieg pracy zawodowej:

1971-1972 Asystenckie Studium Przygotowawcze,
1972-1973 asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
1973-1975 starszy asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
1975 uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych po obronie pracy pt.: "Krótkookresowe planowanie optymalnego podziału zadań produkcyjnych w warunkach wielozakładowego przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego"
1975-1983 adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
1983 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt.: "Projektowanie układów regulacji w złożonych systemach produkcyjnych"
1983 docent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
1984-1999 kierownik Zakładu, później Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania
1986 zastępca dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania,
1988-2008 dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
1991 profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
1994 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych,
1998 profesor zwyczajny w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
od 1999 kierownik Katedry Strategii i Metod Zarządzania Akademii Ekonomicznej a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
od 2000 Rektor Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
Hobby: podróże, kosmologia, fizyka makro i mikroświata

Rafał Krupski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.